MACHAON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Siedziba:

ul. Dobrego Pasterza 118E/22, 30-416 Kraków

  • NIP: PL6793117288
  • REGON: 362722477
  • KRS: 0000579545 (Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)
  • Wysokość kapitału zakładowego 100 000,00 PLN

tel.: +48 888 866 922, +48 798 892 267

E-mail: machaon.pl@gmail.com

Magazyn dla osobistego odbioru towaru

ul. Makuszyńskiego 15, lok.8 (1 piętro, średnia klatka budynku z rampą) 31-752 Kraków

Osobisty odbiór towaru prosimy uzgadniać telefonicznie

Konto bankowe:

ING Bank Śląski S.A.

  • IBAN: PL 30 1050 1445 1000 0090 3077 7008 (PLN)
  • IBAN: PL 08 1050 1445 1000 0090 3077 7016 (EUR)
  • IBAN: PL 25 1050 1445 1000 0090 8009 1607 (USD)

Kod BIC Swift: INGBPLPW