Okres gwarancji dla produktów TPH, pod warunkiem ich normalnego użytkowania wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży. Niniejsza Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

  • naturalne zużycie produktów;
  • przekroczenie wartości dopuszczalnych obciążeń na produkty podczas ich eksploatacji;
  • przeróbki produktów (w tym samodzielna naprawa lub próby samodzielnej naprawy);
  • używanie niewłaściwych płynów podczas obsługi hydraulicznych urządzeń i narzędzi;
  • korzystanie z produktów w sposób niezgodny z przeznaczeniem.

Niniejsza Gwarancja obejmuje tylko nowe produkty.

Gwarancja nie obejmuje:

  • takie elementy i części jak silniki elektryczne i benzynowe;
  • materiały eksploatacyjne (noże do narzędzia tnące, matryce i stemple do wybijania otworów, gięcia rur, itp.);
  • końcowe części narzędzi, które są narażone na zwiększone obciążenie (np. policzki rozpieraka, grzechotka w nożycach, itp.)